شهداء :: نوشدارو

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

شهید باقری:

اگر دو چیز را رعایت کنی ، خدا شهادت را نصیبت می کند.

پر تلاش باش و مخلص

۳ مطلب با موضوع «شهداء» ثبت شده است


راه شهداء


در باغ شهادت هنوز هم بازِ باز است...فقط باید کمی دل را صاف کرد....!


 آری...! دل صاف نمی شود مگر اینکه: مثل شهدا ، از کنار هر مساله ای بی تفاوت نگذریم....


درد داشته باشیم....


درد دین...!


مسلماً اگر شهدا امروز هم بودند بیشتر از دیروز درد دین داشتند...


هدف شهدا مردن و از بین رفتن نبود...! نه!  آنان تلاش می کردند تا وظیفه شان را انجام دهند و برای انجام وظیفه ی دینی شان جان دادند!


پس ما هم باید تلاش کنیم...تا می توانیم کار کنیم...برای خدمت به خلق خدا و در جهت اشاعه ی دین خدا و جلوگیری از گناه و فحشاء در جامعه...می گویند اگر دو بال «شهادت» و «انتظار» را از ملت ایران بگیریم می توانیم آنان را از اهدافشان منحرف سازیم....!


شهادت و انتظار

و رسیدن به این دو جز با ضربه زدن به ولایت فقیه ممکن نیست.دیروز شهداء مطیع امر ولایت بودند و امروز هم اگر ما مطیع امر رهبرمان بودیم امام و رهبرمان ندای أین عمار سر نمی داد....!


  • سید محسن جوانمردیپهن شد سفره ی احسان، همه را بخشیدی

باز با لطف فروان همه را بخشیدی


ابر وقتی که ببارد همه جا می بارد ،

رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشیدی


گفته بودند به ما سخت نمیگیری تو...

همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی


یک نفر توبه کند با همه خو میگیری

یک نفر گشت پشیمان همه را بخشیدی

  • سید محسن جوانمردی


حسن باقری به سردار علی ناصری گفت :
علی آقا التماس دعا داریم
کمی مکث کرد و سپس ادامه داد:
- باید کاری کنیم که در این جنگ نمره خوبی بیاوریم
- چه نمره ای؟
- نمره شهادت . باید شهید بشیم . حیفه شهید نشیم.
- هر چه هست دست خداست .
حسن باقری با قاطعیت پاسخ داد:
- نه! دست خودمان هم هست .
- چطور؟
- اگر دو چیز را رعایت بکنی ، خدا شهادت را نصیب می کند.
- چه چیز هایی ؟
حسن باقری با حالت ویژه ای گفت :
یکی پر تلاش باش و دوم مخلص ! این دو تا را درست انجام بدی خدا شهادت را هم نصیبت می کند.


.
.
.
.


یادمان باشد امروز هم جنگ است ، نه جنگی که دشمن با موشک جسم ما را هدف بگیرد ، او امروز

تفکر ما
را هدف گرفته ، اعتقاد و باور ما را هدف گرفته ، اگر قرار باشد در این جنگ ما هم نمره

خوبی بگیریم ، نمره شهادت، چه نسخه ای بهتر از نسخه شهدا؟


_________
  • سید محسن جوانمردی