بایگانی بهمن ۱۳۹۳ :: نوشدارو

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

شهید باقری:

اگر دو چیز را رعایت کنی ، خدا شهادت را نصیبت می کند.

پر تلاش باش و مخلص

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


مذاکره معنایش این است که دو طرف سعی کنند به نقطه‌ی مشترک برسند؛ خب این معنایش این است که یک‌طرف نخواهد همه‌ی آنچه را مورد علاقه‌ی او و مورد توقّع او است تحقّق پیدا کند.آمریکایی‌ها این‌جورند...

همه‌ی آنچه هم قرارداد بسته میشود بین مسئولین ما و بین طرف مقابل،

 باید:

 روشن،

واضح،

 
غیر قابل تفسیر و تأویل
 

باشد.
 
این‌جور نباشد که طرف مقابل - که با دبّه‌کردن و چک‌وچانه زدن، کار خود را پیش میبرد - بتواند باز سر قضایای گوناگون، بهانه‌گیری کند، دبّه در بیاورد.


 ایران برای رسیدن به توافق، توسعه ماشین‌های غنی‌سازی، تولید اورانیوم ۲۰درصد، کارخانه اراک و فردو را فعلا متوقف کرده.


رهبر انقلاب ۹۳/۱۱/۱۹


بی ربط:

نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبرى درباره‌‌ى فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعى اتخاذ میکند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیرى کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبرى وظایفى دارد... ؛
 شما هم وظایفى دارید؛ به صحنه نگاه کنید، تصمیم‌‌گیرى کنید؛ منتها معیار عبارت باشد از تقوا

امام خامنه ای
(93/5/1)  • سید محسن جوانمردیپیام انقلاب اسلامی به دنیا در دهه فجر امسال نامه امام خامنه ای به جوانان است.

نامه امام خامنه ای همانند ، کلام امام راحل برخواسته از متن دین و متن دین مرتبط با وجدان ها و فطرت ها بود، در نتیجه هر نسلی که حرف های امام را بدون اغماض و تعصب نگاه کند حرفهای اساسی و اصولی می بیند و این حرف ها در بین جوانان کشور ما بیشتر است.

جوانان این زمان با اینکه در جریان انقلاب نبودند اما وجه اشتراک آنها با نسل اول فطرت پاک آنهااست. دستورات دین اسلام بعد از 1400 سال، برای همه نسل ها طراوت و شادابی دارد.
محسن رضایی راوری

.
.
.


یکی از مهم ترین کارها در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی

                           گسترش نامه رهبر انقلاب اسلامی است.


.
.
.

" پیروزی نهایی وقتی است که اسلام - با همه ابعاد و با همه احکامش - در ایران پیاده شود؛

و پیروزی بالاتر آنکه در همه اقطار عالم اسلام حکومت کند.

اسلام مایه سعادت بشر است.


مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست "

امام خمینی (ره)
  • سید محسن جوانمردی

 

 

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان:


ابلاغ کنید! این وظیفه شبانه روزی ماست!


 

 


 

__________________

 

هماهنگی ها در letter4u.blog.ir

 

 

  • سید محسن جوانمردیletter4u
- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ALBANIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARABIC

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Cirilic)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Latin)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BENGALI - বাঙ্গালী

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BOSNIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in CHINESE

- The Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DANIISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ENGLISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FRENCH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GEORGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GERMAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HAUSA

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HEBREW

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HINDI - हिंदी

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in INDONESIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ITALIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in JAPANESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KAZAKH - Қырғыз

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KURDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MALAY

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MYANMAR (Burmese)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PASHTO

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PERSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in RUSSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SINDH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SPANISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWAHILI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWEDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TAJIK

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TALESHI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in THAI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TURKISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in URDU

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in UZBEK


منبع: ابنا

  • سید محسن جوانمردی

     ....:::
  • سید محسن جوانمردی


برای دانلود عکس ، روی آن کلیک کنید.  • سید محسن جوانمردی

letter4u


Верховный Лидер революции направил письмо североамериканской и европейской молодежи в связи с событиями во Франции

 

Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!

Последние события во Франции и схожие с ними инциденты, произошедшие в некоторых других странах, убедили меня в необходимости поговорить с вами напрямую. Я считаю вас, молодых, своими собеседниками, но не потому, что игнорирую ваших отцов и матерей. Скорее, по той причине, что вижу будущее ваших стран в ваших руках и думаю, что в ваших сердцах стремление найти истину более сильное и живое. В этом письме я не обращаюсь к руководителям и правителям ваших стран и государств, поскольку считаю, что они умышленно отделили правду и честность от своего политического курса.

 

Хочу особо поговорить с вами об исламе, о том представлении и картине, которые нарисованы и представлены вам. Начиная, примерно, с двух десятков лет назад и до настоящего времени, т.е. приблизительно со времен развала Советского Союза, были приложены немалые усилия, чтобы представить эту великую религию в образе трусливого врага. Подстрекательство и использование чувства страха,разжигание ненависти, к сожалению, относится к длинномупрошлому политической истории Запада. Я не хотел бы сейчас касаться темы разного рода фобий, которые до сих пор нагнетались в сознание народов западных стран. Сами вы, бегло просмотрев последние критические материалы, можете увидеть, как осуждается и порицается в новейшей историографии непорядочное и лицемерное отношение западных государств к другим народам и культурам. История этих стран стыдится эпохи рабства Европы и Америки, она пристыжена и унижена колониальным периодом их прошлого, деспотичным и жестоким отношением к цветнокожим и не христианам. Ваши исследователи и историки краснеют и испытывают глубокий стыд от произошедших массовых кровопролитий под именем религиозных войн между католиками и протестантами, или из-за национальной и этнической принадлежности, которые велись в Первую и Вторую мировую войны.

 

Это само по себе является достижением, и моя цель заключается не в повторении части столь длинного списка деяний и упреков в адрес истории. Скорее, я хочу, чтобы вы спросили у представителей вашей интеллигенции, почему всеобщая совесть на Западе должна всегда пробуждаться с отсрочкой в несколько десятков, а то и сотен, порой, лет? Почему пересмотр в коллективном сознании и всеобщей совести должен быть обращен на далекое прошлое, а не на проблемы сегодняшнего дня? Почему в столь важной теме, как методы подхода к исламской культуре и мысли, предотвращается формирование всеобщей осведомленности?

 

Вы отлично знаете, что оскорбление и порождение мнимой ненависти к «другим» всегда служило общей основой для всех тех эксплуататорских спекуляций. И сегодня я хочу, чтобы вы спросили себя, почему давняя политика порождения фобий и человеконенавистничества на этот раз с беспрецедентной жестокостью избрала своей мишенью ислам и мусульман? Почему структура власти в мире стремится изолировать исламское мышление и ввергнуть его в бездействие и пассивность? Какие понятия и ценности ислама препятствуют планам крупных держав, какие интересы обеспечиваются под сенью ложных представлений об исламе? Прежде всего, я считаю, что вы должны исследовать и спросить о мотивах столь развернутой кампании очернения и дискредитации ислама.

 

Второй момент заключается в том, чтобы в этой лавине предрассудков и негативной пропаганды вы постарались самостоятельно и без посредников ознакомиться с этой религией. Здравая логика требует, чтобы, по меньшей мере, вы знали, что именно и какова сущность того, что отвращает и пугает вас. Я не настаиваю, чтобы вы принимали мои выводы или любое другое толкование ислама. Скорее, я хочу, чтобы вы не позволяли этой динамичной и влиятельной в сегодняшнем мире реальности преподноситься вам в преувеличенном виде, за которым скрываются грязные намерения и цели. Не допускайте, чтобы наемные террористы лицемерно представлялись вам в качестве посланцев ислама. Узнайте ислам из подлинных источников, из его первых рук, ознакомьтесь с исламом через Священный Коран и жизнь великого пророка (ДБАР). Здесь я хотел бы спросить, доводилось ли вам до настоящего времени самим обратиться непосредственно к Коранумусульман, читали ли вы его наставления и нравоучения? Доводилось ли вам до сих пор приобрести послания ислама из других источников, исключая средства массовой информации? Когда-нибудь вы спрашивали себя о том, каким образом и на основании каких ценностей, на протяжении долгих столетий тот самый ислам создал величайшую научную и интеллектуальную цивилизацию мира, воспитав превосходнейших мыслителей и мудрецов?

 

Хотелось бы, чтобы вы не позволяли вставлять между вами и реальной действительностью оскорбительные и немощные портреты, создавать эмоциональные барьеры, отнимая у вас возможность объективного и нейтрального суждения.Сегодня, когда коммуникационные возможности преодолевают все географические границы, не позволяйтеограждать себя искусственными и субъективными пределами. Несмотря на то, что никто в одиночку не сможет заполнить созданные трещины, однако каждый из вас способен, руководствуясь своей прогрессивностью и окружающей средой, провести над этими трещинами мостик человечности и справедливых идей. Эти преграды между вами, молодыми, и исламом были спланированы заранее, хоть и неприятные, но они могут породить в вашем любознательном мозгу новые вопросы. Усилия, приложенные в направлении поиска ответов на эти вопросы, служат подходящей возможностью для открытия перед вашим взором новых истин. Именно поэтому не упускайте подобную возможность во имя правильного понимания ислама и осознания его без предрассудков, чтобы, возможно,в знак доброго предзнаменования вашей ответственности перед истиной, будущие поколения, публикуя материалы об этом отрезке истории взаимодействия Запада с исламом, меньше испытывали угрызения совести и делали это со спокойной душой.

 

Сейид Али Хаменеи

1 бахмана 1393г

23 января 2015г

  • سید محسن جوانمردی


letter4u


Mensaje del gran líder los estudiantes en general de Europa y Norte América

 

En el nombre de Dios, el Clemente el Misericordioso

A los estudiantes en general de Europa y Norte América

Los sucesos últimos en Francia y en otros países occidentales me convencieron para que hable directamente con vosotros, jóvenes, sobre estos sucesos. No porque quiera dejar de lado a sus padres y madres, sino porque veo el futuro de la Nación y su tierra en sus manos y también veo en ustedes y vuestros corazones el sentimiento de la búsqueda de la verdad más viva e inteligente. En este mensaje no hablo con vuestros políticos y gobernantes. Creo que ellos conscientemente han separado el camino de la veracidad y lo correcto del camino de la política. Mi palabra con vosotros es sobre el Islam y en especial sobre la imagen y rostro que os presentan del Islam.

 

Desde hace dos décadas antes, quiere decir casi después del derrumbamiento de la Unión Soviética, se han esforzado mucho para que esta gran religión se vea como un enemigo monstruoso. El sentimiento del miedo, del odio y el aprovecharse para movilizarlos desgraciadamente tiene un antecedente extenso en la historia política de Occidente. No quiero enumerar en este lugar a los diferentes miedos que han infundido en las naciones occidentales. Ustedes mismos con un breve repaso a las últimas investigaciones críticas sobre la historia ven que han reprochado los revisionistas las actitudes no veraces e insensatas de los gobiernos occidentales con otras culturas y civilizaciones del mundo. La historia de Europa y América esta avergonzada de la esclavitud. Desde la época del colonialismo esta cabizbajo y lo mismo está por la opresión a los negros y los no cristianos.

 

Vuestros investigadores e historiadores se lamentan profundamente por los derramamientos de sangre en nombre de la religión entre católicos y protestantes y a nombre de los nacionalismos y etnias en la primera y segunda guerra mundial. En sí mismo estos sentimientos son elogiables y mi objetivo al repetir este largo índice no es reprochar la historia sino que quiero de vosotros que pregunten a sus intelectuales por qué la conciencia general en Occidente debe despertar y ser informado con un retraso de diez años y a veces de cientos de años.

 

¿Por qué la revisión en la conciencia general debe relacionarse con el pasado lejano y no a los asuntos del día? ¿Por qué en un tema tan importante como la manera del encuentro con la cultura y el pensamiento islámico se niegan a que la gente tenga una información general y correcta? Vosotros sabéis perfectamente que humillar y crear odio y miedo imaginario con respecto a otro siempre ha preparado el terreno para los beneficios opresores. Ahora yo quiero que se pregunten a sí mismos, ¿Por qué la política antigua de crear miedo y odio con una fuerza sin antecedentes ha tomado como objetivo al Islam y a los musulmanes. ¿Por qué la estructura del poder en el mundo actual quiere que el pensamiento islámico sea colocado en el margen y en una actitud pasiva?

 

¿Qué contenidos y valores existen en el Islam que perturban al programa de los grandes poderes y que beneficios tendrán en la sombra de deformar el rostro del Islam?

 

Entonces mi primero pedido a vosotros es que pregunten e investiguen sobre los motivos de esta actitud negativa contra el Islam.

 

Mi segundo pedido es que en reacción a este diluvio de propagandas negativas y prejuicios traten de obtener directamente y sin intermediario el conocimiento de esta religión. Una lógica sana exige que al menos sepáis qué es y qué esencia tiene el Islam que os atemorizan y os hacen escapar de ello. Yo no insisto que acepten mi punto de vista o el de otro en el Islam, sino que les digo que esta realidad fluyente y activa en el mundo actual no os sea presentada con los objetivos contaminados. No permitáis que ostentosamente se presenten a vosotros a los terroristas empleados y mercenarios como representantes del Islam. Conozcan el Islam de las fuentes genuinas y de primera mano. Conozcan al Islam por el camino del Qoran y la vida del gran profeta del Islam.

 

En este momento quiero preguntarles, ¿acaso vosotros mismos habéis recurrido directamente al Sagrado Corán de los musulmanes? ¿Acaso han estudiado actitudes del profeta del Islam con otras personas y sus enseñanzas humanas y morales? ¿Acaso hasta hoy han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes distintas a los medios de comunicación? ¿Acaso se han preguntado a sí mismos ¿cómo y en base a qué valores fue que el Islam desarrollo a lo largo de los siglos la más grande civilización científica y racional en el mundo? educando a los más elevados científicos y pensadores? Yo pido a vosotros que no permitáis que mostrando una cara desagradable del Islam, crean un obstáculo sentimental entre vosotros y la realidad, quitándoles la posibilidad de poseer un juicio imparcial.

 

Hoy, que los medios de comunicación han roto fronteras geográficas, no permitáis que os encierren dentro de las fronteras mentales y falsificadas. Si bien nadie puede en forma individual llenar las grietas realizadas pero cada uno de vosotros puede construir un puente de pensamiento y equidad sobre estas grietas con la intención de aclarar a sí mismos y al ambiente alrededor. Este obstáculo que fue planeado de antemano entre vosotros jóvenes y el Islam aunque es desagradable pero puede crear nuevos interrogantes en vuestra mente curiosa y buscadora.

 

Hacer el esfuerzo para encontrar las respuestas a estas preguntas les otorga una oportunidad beneficiosa para descubrir nuevas verdades. Entonces no pierdan esta oportunidad para comprender correctamente sin perjuicios al Islam, quizás por la bendición de su compromiso ante la verdad, Las generaciones venideras que escribirán esta parte de la historia acerca del comportamiento de Occidente con el Islam lo hagan con menos molestia y con una conciencia más tranquila.

 

Sayyed Ali jamenei

1/11/1393

21/1/2015
  • سید محسن جوانمردی

letter4uNel nome di Dio Misericordioso e Caritatevole

Ai giovani europei e nord americani

I recenti eventi accaduti in Francia e altri paesi occidentali mi hanno convinto a parlarne con voi. Io mi dirigo a voi, giovani, non perché voglio evitare i vostri genitori, ma piuttosto perché il futuro delle vostre nazioni e dei vostri paesi saranno nelle vostre mani e inoltre ritengo che l'istinto della ricerca della verità sia più vigoroso e attento nei vostri cuori.

 

Io vorrei parlarvi dell'Islam, in particolare dell'immagine che viene rappresentata come Islam.

 

Molti tentativi sono stati fatti nel passato ventennio, dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica, per dare a questa grande religione il ruolo di un orribile nemico. La creazione di sentimenti di orrore ed odio e la loro utilizzazione ha, sfortunatamente, una lunga tradizione nella storia politica dell'Occidente.

 

Qui, io non voglio trattare le differenti fobie con le quali le nazioni occidentali sono state massicciamente indottrinate. Una rapida lettura dei recenti studi storici vi permetterebbe di comprendere che il trattamento insincero e ipocrita delle altre nazioni e culture da parte dei governi occidentali è stato censurato nelle moderne storiografie.

 

La storia degli Stati Uniti e dell'Europa porta la vergogna della schiavitù, l'imbarazzo del periodo coloniale e l'umiliazione e l'oppressione dei popoli di colore e di quelli non cristiani. I vostri ricercatori e storici si vergognano profondamente dei massacri perpetrati in nome della religione da cattolici e protestanti o nel nome della razionalità e dell'appartenenza razziale durante la prima e la seconda guerra mondiale.

 

Questa lettura è ammirevole. Menzionando solo una piccola parte di questa lunga lista, io non voglio screditare la storia, piuttosto io vorrei chiede ai vostri intellettuali come e perché la coscienza in Occidente si risvegli e venga a galla solo dopo decadi o secoli. Perché la revisione della coscienza collettiva deve applicarsi al lontano passato e non ai problemi attuali? Perché sono stati fatti tentativi per evitare la consapevolezza diffusa riguardante un importante assunto come quello concernente la cultura ed il pensiero islamico?

 

Voi conoscete bene che l'umiliazione ed il diffondere l'odio e la paura immaginaria dell'altro hanno costituito la base comune di tutte di tutti gli oppressori. Ora io vorrei chiedervi perché la vecchia pratica di diffusione di fobia e odio abbia preso come bersaglio l'Islam ed I musulmani con una intensità senza precedenti. Perché le strutture di potere nel mondo vogliono che il pensiero islamico sia marginalizzato e rimanga latente?

Come possono i concetti e di valori dell'Islam disturbare il programma delle super potenze e quali interessi sono salvaguardati all'ombra della distorsione dell'immagine dell'Islam?

 

Da qui la mia prima richiesta: studiate e ricercate quali siano le motivazioni che si nascondono dietro questa diffusa denigrazione dell'immagine dell'Islam.

 

La mia seconda richiesta è che come reazione all'ondata di pregiudizi e disinformazione si cerchi una conoscenza diretta, di prima mano, di questa religione,; una logica saggia richiede che poi capiate la natura e l'essenza di ciò con cui vi stano spaventando e da cui vi tengono lontano.

 

Io non insisto che voi accettiate la mia lettura o qualsiasi altra lettura

dell'Islam. Quello che io voglio dire è: non permettete che questa dinamica e questa realtà effettiva nel mondo attuale vi sia spiegata attraverso risentimenti e pregiudizi, non permettete loro di presentare ipocritamente i terroristi che hanno reclutato come rappresentanti dell'Islam.

 

Ricevete la conoscenza dell'Islam attraverso le sue fonti primarie e originali. Acquisite informazioni sull'Islam attraverso il Corano e la vita del Profeta. Io vorrei chiedervi se avete direttamente letto il Corano dei musulmani. Avete voi studiato gli insegnamenti del profeta dell'Islam e le sue dottrine umane ed etiche? Avete mai ricevuto il messaggio dell'Islam da altre fonti che non fossero i mass-media?

 

Vi siete mai chiesti come e sulla base di quale valore abbia l'Islam realizzato la più grande civiltà scientifica e intellettuale del mondo e formato i più importanti scienziati ed intellettuali attraverso molti secoli?

 

Io vorrei che voi non permetteste ai costruttori di immagini degradanti ed offensive di creare un abisso fra voi e la realtà, privandovi della possibilità di un giudizio imparziale. Oggi I mezzi di comunicazione hanno rimosso i confini geografici; non permette loro di costruirvi attorno dei confini mentali.

 

Sebbene nessuno, individualmente, possa colmare la divisione creata, ciascuno di voi può costruire un ponte di pensiero e correttezza sopra il divario, per illuminare se stesso e l'ambiente circostante.

 

Sebbene nessuno, individualmente, possa colmare la divisione creata, ciascuno di voi può costruire un ponte di pensiero e correttezza sopra il divario, per illuminare se stesso e l'ambiente circostante.

 

Perciò non perdete l'occasione di conquistare un'adeguata, corretta e imparziale comprensione dell'Islam, cosى che, fortunatamente, dovuto al vostro senso di responsabilità verso il vero, le future generazioni scriveranno la storia dell'attuale interazione fra l'Islam e l'Occidente con una coscienza più chiara e meno risentimento.

 

Seyyed Ali Khamenei

21st Jan. 2015


  • سید محسن جوانمردی

letter4uبسم الله الرحمن الرحیم

إلى جمیع الشباب فی أوروبا وأمریکا الشمالیة

 

إن الأحداث الأخیرة فی فرنسا وما شابهها فی بعض الدول الغربیة أقنعتنی أن أتحدّث إلیکم مباشرة.

أتحدّث إلیکم أیّها الأعزة دون أن اتجاهل دور والدیکم، لأنی أرى مستقبل شعبکم وأرضکم بأیدیکم، وأرى أن الإحساس بضرورة معرفة الحقیقة فی قلوبکم أکثر حیویة ووعیاً. وکذلک فإنی لا أخاطب الساسة والمسؤولین عندکم لأنی أتصور أنهم بعلمٍ ودرایةٍ منهم فصلوا درب السیاسة عن مسار الصدق والحقیقة.

حدیثی معکم عن الإسلام وبصورةٍ خاصةٍ عن الصورة التی یعرضونها عن الإسلام لکم.

قبل عقدین وإلى یومنا هذا، ای بعد انهیار الإتحاد السوفیتی تقریباً جرت محاولات کثیرة لإعطاء هذا الدین العظیم موقع العداء المخیف. وللأسف إن عملیة إثارة مشاعر الرعب والفزع والنفور واستغلالها لها ماضٍ طویلٍ فی التاریخ السیاسی للغرب.

لا أرید هنا أن أتعرض إلى ما یثیرون من أنواع الرعب فی قلوب الشعوب الغربیة وعند استعراضکم العابر للدراسات التاریخیة والنقدیة المعاصرة ستجدون کیف تؤنب الکتابات التاریخیة الأعمال الکاذبة والمزیِّفة للدول الغربیة تجاه سائر الشعوب والثقافات. إن تاریخ أوروبا وأمریکا یطأطئ رأسه خجلاً أمام سلوکه الإسترقاقی والإستعماری وظلمه تجاه الملوّنین وغیر المسیحیین. ثم انّ المؤرخین والباحثین لدیکم عندما یمرون على عملیات سفک الدماء باسم الدین بین البروتستان والکاثولیک أو باسم القومیة والوطنیة إبان الحربین العالمیین الأولى والثانیة یشعرون بالمرارة والإنحطاط.

وهذا بحد ذاته یدعو الى التقدیر؛ ولست استهدف من خلال استعادة قسم من هذه القائمة الطویلة جَلد التاریخ ولکنی أرید منکم أن تسألوا کل مثقفیکم ونخبکم لماذا لا یستقیظ الوجدان العام فی الغرب دائما إلا مع تأخیر عشرات السنین وربما المئات من السنین؟ ولماذا کانت عملیة النظر فی الوجدان العام تتّجه نحو الماضی البعید وتهمل الأحداث المعاصرة؟

لماذا نجدهم فی موضوع مهم من قبیل أسلوب التعاطی مع الثقافة والفکر الإسلامی یمنعون من تکوّن وعی عام لدیکم؟

أنتم تعلمون جیداً أن التحقیر و إیجاد حالة النفور والرهاب الموهوم من الآخرین تشکل أرضیة مشترکة لکل تلک الإستغلالات الظالمة. أرید الآن أن تسألوا أنفسکم لماذا استهدفت سیاسة نشر الرعب والنفور القدیمة الإسلام والمسلمین بقوة وبشکل لا سابقة لها؟ لماذا یتّجه نظام القوة والسلطة فی عالمنا الیوم نحو تهمیش الفکر الإسلامی وجرّه الى حالة الإنفعال؟

هل هناک مفاهیم وقیم فی الإسلام تزاحم برامج ومشاریع القوى الکبرى وما هی المنافع التی تتوخاها هذه القوى من وراء طرح صورة مشوّهة وخاطئة عن الإسلام. ولهذا فإن طلبی الأوّل منکم أن تتساءلوا وتتحروا عن عوامل هذا التعتیم الواسع ضد الإسلام.

الأمر الثانی الذی أطلبه منکم أن تقوموا کردِّ فعلٍ لسیل الإتهامات والتصورات المسبقة والإعلام السلبی وأن تسعوا لتکوین معرفة مباشرة ودونما واسطة عن هذا الدین. إن المنطق السلیم یقتضی أن تدرکوا حقیقة الأمور التی یسعون لإبعادکم عنها وتخویفکم منها فما هی وما هی أبعادها وحقیقتها؟

أنا لا أصرّ علیکم أن تقبلوا رؤیتی أو أیة رؤیة أخرى عن الإسلام، لکنی أدعوکم ألّا تسمحوا أن یستفید هؤلاء من الإدعاءات المرائیة للإرهابیین العملاء لهم وتقدیمهم لکم بإعتبارهم مندوبی الإسلام. علیکم أن تعرفوا الإسلام من مصادره الأصیلة ومنابعه الأولى. تعرّفوا على الإسلام عبر القرآن الکریم وسیرة الرسول الأعظم (صلّى الله علیه وآله وسلّم). وأودّ هنا أن أتساءل: هل راجعتم قرآن المسلمین مباشرة؟ هل طالعتم أقوال رسول الإسلام(صلّى الله علیه وآله وسلّم) وتعالیمه الإنسانیة والأخلاقیة؟ هل اطلعتم على رسالة الإسلام من مصدر آخر غیر الإعلام؟ هل سألتم أنفسکم کیف استطاع الإسلام ووفق أیة قیم طوال قرون متمادیة أن یقیم أکبر حضارة علمیة وفکریة فی العالم وأن یربی أفضل العلماء والمفکرین؟

أطالبکم ألّا تسمحوا لهم بوضع سدّ عاطفی واحساسی منیع بینکم و بین الواقع عبر رسم صورة سخیفة کاذبة عن الإسلام لیسلبوا منکم إمکانیة الحکم الموضوعی. والیوم حیث نرى أن أجهزة التواصل اخترقت الحدود الجغرافیة، علیکم ألّا تسمحوا لهم أن یحاصروکم فی الحدود الذهنیة المصطنعة، وإن کان من غیر الممکن لأی أحد أن یملأ الفراغات المستحدثة بشکل فردی ولکن کلاً منکم یستطیع هادئاً لتوعیة نفسه وبیئته أن یقیم جسراً من الفکر والإنصاف على هذه الفراغات.

إن هذا التحدی المبرمج من قبل لنوع العلاقة بین الإسلام وبینکم أنتم الشباب أمر مؤلم، لکن بإمکانه أن یثیر تساؤلات جدیدة فی ذهنکم الوقاد والباحث.

إن سعیکم لمعرفة الأجوبة على هذه التساؤلات یشکل فرصة سانحة لکشف الحقائق الجدیدة أمامکم، وعلیه یجب أن لا تفوتوا هذه الفرصة للوصول الى الفهم الصحیح ودرک الواقع دون حکم مسبق؛ ولعلّه من آثار تحملّکم هذه المسؤولیة تجاه الواقع، أن تقوم الأجیال الآتیة بتقییم هذه الفترة من تاریخ التعامل الغربی مع الإسلام، بألمٍ أقل زخماً ووجدانٍ أکثر اطمئناناً.

السید على الخامنئی

2015/01/21

  • سید محسن جوانمردی