بایگانی خرداد ۱۳۹۲ :: نوشدارو

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

فرهنگ ، ادب و اخلاق شهداء ، نوشداروی امروز کشور است.

نوشدارو

شهید باقری:

اگر دو چیز را رعایت کنی ، خدا شهادت را نصیبت می کند.

پر تلاش باش و مخلص

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد،

هم سعادت دنیا هست
و
 هم علو معنوی.


راه سلامت ،

امـنـــیـــت روانـــی ،

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت

 و

ســبــــک زنــــــدگی ســـعــــادت آمــــیــــز چ


را قرآن به روی ما باز میکند.


______________

بیانات "رهبر انقلاب" در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم


  • سید محسن جوانمردی

هر قلب به سینه تکیه گاهی دارد
هر قبله برای خود خدایی دارد
اما ز درون کعبه فرمود خدا
ایوان نجف عجب صفایی دارد
________________________

پ.ن:

مثل شهید مثل شمعی است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندن است، 

تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بنشینند و

آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند.

شهید مطهری
  • سید محسن جوانمردی